Oszczędzaj razem z bankiem

Zarządzanie środkami finansowymi innych osób jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Nie tylko wiąże się z podejmowaniem bardzo wielu decyzji, ale również z ogromnym zaufaniem osób, które powierzają, zazwyczaj bankom oraz instytucją finansowym swoje oszczędności. Z tego też względu należy spojrzeć na bankowość nie tylko, jako na system, na którym swoje funkcjonowanie opiera bardzo duża część banków, ale również, jako system, który pozwala na bezpieczne pomnażanie kapitału. Z tego też względu banki oraz ich oferta jest uważana, za bardzo atrakcyjną, jeśli chodzi o inwestycje, w które można zainwestować swoje oszczędności. Z drugiej jednak strony, jest to oferta skierowana tylko do tych osób, które boją się inwestycji w papiery wartościowe, lub nie wiedzą, w jaki inny sposób mogą zainwestować swoje oszczędności. Z całą jednak pewnością osoby, które lepiej poznają system bankowy, dostrzegą w nim również inne możliwości, które pozwolą im na pomnożenie swoich oszczędności. Z tego też względu system bankowy jest tak ściśle związany z system finansowym, a przez wielu jest uważany, za jego integralną część. Dlatego też banki podejmują bardzo przemyślane decyzje, i nie ma w nich miejsca na ryzyko oraz eksperymenty, głównie dlatego, że obracają środkami finansowymi klientów, którym w większości przypadków zostały zagwarantowane określone zyski.

Zależności w systemie bankowym

System bankowy na całym świecie opiera się na tych samych zasadach. Zachowanie tajemnicy bankowej, poufność danych, oraz przedstawienie klientowi, jasnych oraz prostych zasad udzielania kredytów oraz oprocentowania lokat jest bardzo ważne dla klientów na całym świecie. Im bardziej bank jest bardziej przyjazny dla klienta, im lepiej strzeże się tajemnicy bankowej, tym może się pochwalić większym gronem klientów. Nie bez znaczenia jest również to, jaką opinią cieszy się bank, to jak długo jest obecny na rynku oraz ile ma oddziałów w kraju, jak i na świecie. Jest to bardzo ważny aspekt, dla wielu klientów, który w ogromny stopniu wpływa również na to, jak wygląda bankowość na całym świecie. Nie mniej jednak systemy bankowe poszczególnych krajów są ze sobą powiązane. Międzynarodowe transakcje, przynależność do międzynarodowych instytucji oraz specyfika rynku bankowego powodują, że decyzje poszczególnych banków, a zwłaszcza tych centralnych, mają bardzo duży wpływ na decyzje podejmowane przez inne banki. Z tego też względu, wszystkie decyzje podejmowane przez poszczególne banki są bardzo dobrze przemyślane i nie ma w nich miejsca na przypadkowość. Pomimo tego, że banki konkurują między sobą o klienta, to muszą również przestrzegać przepisów prawa, w oparciu, o które funkcjonują, oraz które w bardzo dużym stopniu składają się na system bankowy.

Szersze spojrzenie na ekonomię

Ekonomia kojarzy się zazwyczaj z grą na giełdzie, realizacją transakcji finansowych oraz trudnymi decyzjami, których podjęcie zawsze wiąże się z określonym ryzykiem. Tym samym zapomina się o tym, że ekonomia to znacznie szersze pojęcie, które obejmuje również sektor bankowości. Bez wątpienia ekonomia jest, więc bardzo szerokim zagadnieniem, które należy rozpatrywać na bardzo różnych płaszczyznach. Za każdym razem należy również pamiętać o tym, że wpływ na ekonomię ma bardzo wiele czynników, a nie niektóre z nich, rynki finansowe dają natychmiastową odpowiedź. Z tego też względu bardzo ważne jest to, aby na zagadnienia związane z ekonomią potrafić spojrzeć zdecydowanie szerzej i nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego jej aspektu. Osoby, które interesują się ekonomią wiedzą bardzo dobrze jak bardzo złożone jest to zagadnienie, a zrozumienie niektórych procesów wymaga bardzo dużo czasu. Szersze spojrzenie na ekonomię pozwala również dostrzec sprawy, które z pozoru wydawałoby się, że nie mają na nią żadnego wpływu. Jednak osoby, które interesują się ekonomią, mają świadomość tego, że bardzo często przyczyn poszczególnych decyzji należy szukać w obszarach niezwiązanych w bezpośredni sposób z pieniędzmi. Z tego też względu osoby zajmujące się ekonomią mają zazwyczaj bardzo szerokie zainteresowania, dzięki którym lepiej rozumieją poszczególne procesy.

Zarządzanie instytucją finansową

Zarządzenie bankiem, nawet małym jego oddziałem wymaga od osoby, nie tylko wiedzy z zarządzania, znajomości bankowości oraz prawa bankowego, ale również umiejętności oceny ryzyka. Ważne są również umiejętności interpersonalne, to, w jaki sposób osoba nawiązuje kontakt z otoczeniem, z klientami, oraz ze swoimi podwładnymi. Od tych elementów również zależy to czy jak osoba sprawdzi się na kierowniczym stanowisku, oraz jak będzie funkcjonował bank, czy będzie generował zyski, czy też raczej będzie zagrożony bankructwem. Z całą pewnością, bez względu na to, czy osoba zostało powierzone kierowanie oraz zarządzenie małym oddziałem bankowym, czy też jego centralną, zawsze konieczna jest wiedza, która okazuje się bardzo pomocna w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Bez niej podjęcie wielu decyzji byłoby niemożliwe, podobnie jak bez uważnej obserwacji tego, co się dzieje na rynku finansowym oraz decyzji podejmowanych przez konkurencyjne banki. Osoby kierujące tego rodzaju instytucjami finansowymi muszą mieć świadomość tego, że ich decyzje wpływają na życie bardzo wielu osób, dlatego też większość z podejmowanych decyzji jest zazwyczaj bardzo zachowawcza i nie odznacza się zbyt dużym ryzykiem. Nie oznacza to jednak, że kierownik banku nie podejmuje ryzykownych decyzji, zawsze jednak musi wiedzieć, co zrobi w danej sytuacji.

Atrakcyjny świat wielkich pieniędzy

Świat biznesu, wielkich pieniędzy oraz sukcesu jest interesujący dla wielu z nas. Wiele osób uważa możliwość wejścia do niego, nie tylko za swego rodzaju sukces, ale również za spełnienie marzeń. Z drugiej jednak strony świat finansów, to również świat, w którym funkcjonują banki, tym samym wszystkie osoby, które chcą być w nim obecne wykazują się znajomością nie tylko ekonomii, ale również bankowości, a przynajmniej jej podstaw. Ważna jest również znajomość decyzji podejmowanych przez najważniejsze Instytucje Finansowe na całym świecie, ogólne obycie w świecie czy wykazywanie zainteresowania polityką. Świat finansów, który dla jednych wydaje się być tak bardzo interesujący, dla innych jest niezwykłym połączeniem biznesu i polityki, oraz wpływu najważniejszych wydarzeń, zarówno tych krajowych, jak i międzynarodowych. Osoby, które interesują się ekonomią, wiedzą bardzo dobrze, że to, jakie decyzje zostają podejmowane przez Instytucje Finansowe na całym świecie, zależy od bardzo wielu czynników, a decyzje polityczne są jednymi z nich. Z tego też względu świat biznesu tak wielką uwagę zwraca na wyniki poszczególnych wyborów politycznych oraz wyraża swój niepokój za każdym razem, kiedy politycy zamierzają podjąć niekorzystne ich zdaniem decyzje. To wszystko sprawia, że świat wielkich pieniędzy oraz biznesu, nie jest wcale tak bardzo atrakcyjny, jak się to może wydawać.

Wiedza ekonomiczna w życiu

Nauka ekonomii dla jednych jest szansą na poszerzenie swojej wiedzy na interesujący ich temat, dla drugich oznacza niestety konieczność przyswajania bardzo trudnych definicji, których nie potrafią zrozumieć. Nie mniej jednak nauka oraz poznawanie ekonomii pozwala zdecydowanie lepiej zrozumieć bankowość, a tym samym poszczególne działania podejmowane przez banki. Osoby, które poznały najważniejsze zasady, na jakich swoje działanie opiera właśnie system bankowy, oraz rozumieją poszczególne mechanizmy, zdecydowanie trafniej lokują swoje środki finansowe. Wiedzą bardzo dobrze, że przed podpisanie umowy z bankiem oraz podjęciem ostatecznej decyzji, należy nie tylko przeczytać dokładnie umowę, wyjaśnić wszelkie pojawiające się wątpliwości, ale również poznać i porównać ofertę przynajmniej kilku, konkurencyjnych banków. Dzięki temu można wybrać nie tylko najlepszą ofertę, ale również przekonać się o tym, że najlepsza oferta, nie zawsze musi być tą najbardziej korzystną. Wiedza ekonomiczna jest z pewnością przydatna wtedy, kiedy zastanawiamy się nad tym, jaka forma lokaty kapitału będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Nie można jednak zapominać o tym, że niektóre ze sposobów oszczędzania wiążą się z bardzo dużym ryzykiem, dlatego też, warto jest znać inne propozycje oszczędzania, przygotowane na przykład przez konkurencyjne banki.

Pojęcia związane z system bankowym

Saldo, debet, wpływ, uznanie rachunku, obciążenie rachunku, odsetki – to pojęcia, które kojarzą się z bankiem oraz systemem bankowym. Jednakże tylko niewielka część z nas wie, co one oznaczają, oraz w jaki sposób można uniknąć ich niekorzystnych skutków. Unikamy poznania bliżej bankowości, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że do jej zrozumienia potrzeba nie tylko bardzo wiele czasu, ale również odpowiedniego wykształcenia, co nie jest prawdą. Bardzo dużo zależy od tego, jakim językiem posługuje się osoba, która tłumaczy istotę bankowości. Wystarczy, że będzie ona używać bardzo prostego języka oraz poda kilka trafnych przykładów, które będą bardzo dobrze obrazować poszczególne sytuacje, a nawet małe dziecko bez problemu zrozumie nawet najbardziej skomplikowane pojęcia. Należy jednak mieć świadomość tego, że aby poznać system bankowy bardzo dobrze, nie wystarczy zrozumienie najważniejszych pojęć. Jest to dopiero początek bardzo długiej drogi, którą musi pokonać osoba, która chce zrozumieć dlaczego banki funkcjonują w ten, a nie inny sposób. Jednocześnie nie może ona poznawania systemu bankowego ograniczać tylko i wyłącznie do kwestii związanych z ekonomią, ponieważ decyzje polityczne oraz przepisy prawa, również mają bardzo ogromny wpływ na to jak funkcjonuje cały system bankowy.

Niezrozumiałość systemu bankowego

Banki, podobnie jak wszystkie inne przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu, które ma ogromny wpływ nie tylko na sposób postrzegania banku przez klientów, ale również na to, jakie działania są podejmowane przez poszczególne instytucje finansowe. Pomimo tego, że banki podejmują świadomie bardzo różne działania marketingowe, które mają przyczynić się do tego, że będą miały dobrą opinię, to większość osób kojarzy bankowość z kolumnami cyferek, z których niekoniecznie cokolwiek rozumieją. Dla większości z nas zrozumienie nie tylko systemu bankowego, ale całej ekonomii wydaje się być czymś niemożliwym. Trudne pojęcia, których znaczenia nie rozumiemy, podobnie jak zasad, na których opiera się system bankowy, powodują, że wiele osób, podpisując umowę z bankiem, nie tylko jej nie czyta, ale nawet nie próbuje wyjaśnić swoich wątpliwości. W efekcie zdecydowana większość klientów banków uważa, że wystarczą im tylko skrótowe informacje przekazane przez pracowników jeszcze przed podpisaniem umowy. Taka sytuacja powoduje, że wiele osób nie tylko nie wiem, że mogłoby wybrać bardziej korzystne dla siebie rozwiązania, ale jest również zaskoczona tak zwanymi ukrytymi kosztami. Nie zmienia to jednak tego, że większość z nas nadal nie interesuje się tym co podpisuje i jest przekonana o tym, że pracownicy banku przekazują im zawsze najważniejsze informacje.

Otoczenie, a system bankowy

Banki są instytucjami finansowymi, którym zależy na tym, aby cieszyć się bardzo dużym zaufaniem swoich klientów. Ważne jest nie tylko to, jak określony bank jest postrzegany przez otoczenie, ale również to, z jakich względów jest wybierany przez klientów. Rozpatrywanie tych aspektów sprawia, że bankowość staje się ciekawsza i nie musi się ograniczać tylko do rzędu cyfr. Z całą pewnością warto jest spojrzeć z innej strony zarówno na bank, jak i na sam system bankowy. Uświadomimy sobie wtedy, że to jak funkcjonują banki oraz jak działa cały system bankowy zależy od bardzo wielu różnych czynników, w tym również tych międzynarodowych. Ważne jest także postrzeganie instytucji finansowych przez całe otoczenie, a w szczególności przez media. Z pewnością niekorzystne informacje dotyczące banków, jakie docierają do społeczeństwa za pomocą mediów, powodują, że wzrasta nieufność do instytucji bankowych oraz do lokowania w nich swoich oszczędności. Tym samym osoby, które interesują się systemem bankowym oraz wszystkimi czynnikami, które na niego wpływają wiedzą bardzo dobrze, że opinia o bankach kształtowana jest przez bardzo wiele różnorodnych czynników. One również w ogromnym stopniu wpływają na to, jakie decyzje są podejmowane przez osoby kierujące bankami, oraz jak wygląda strategia marketingowa poszczególnych instytucji finansowych, które są specyficznym produktem.

Przepisy prawa bankowego

Zasady prawa bankowego są podobne na całym świecie. Ich znajomość pozwala nie tylko przewidzieć to, jakie obwarowania będą nałożone na poszczególne kredyty czy lokaty, ale również to, jakie prawa będą przysługiwać klientowi banku. Z tego też względu warto jest spojrzeć na bankowość znacznie szerzej, niż tylko na obszar działalności banku. Każdy klient banku powinien mieć świadomość tego, że prawo bankowe dotyczy w bardzo dużym stopniu również jego samego. To od niego zależy między innymi to, jakie warunki należy spełnić, aby móc otworzyć konto osobiste, zlecić wykonanie przelewu bankowego czy wypłatę pieniędzy z konta. Zawsze w takiej sytuacji bank jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa, sprawdzenia tożsamości osoby, która dokonuje zlecenia, ale również do zachowania tajemnicy bankowej, która może zostać ujawniona tylko za zgodą sądu. Jest to kolejny powód, dla którego należy zapoznać się nie tylko z regulaminem funkcjonowania banku czy posiadanego przez nas konta, ale również z przepisami regulującymi prawo bankowe oraz działalność samych banków. W ten sposób, jako klienci banku będziemy mogli łatwiej dochodzić swoich praw, a pracownik banku, będzie nam musiał udzielić wyczerpującej odpowiedzi oraz wyjaśni wszystkie pojawiające się wątpliwości, które z pewnością nie raz dotycząc naszych praw, jako klientów banku.

Designed for